Joomla Templates and Joomla Extensions by zootemplate.Com

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

13.09.2023 г.

 

       „УВЕКС“ ЕООД – гр. Сандански, уведомява своите потребители, че във връзка с извършване авария на водопроводната мрежа на 13.09.2023г. /сряда/ до 13.00 ч., ще бъде спряно водоподаването в района на с. Поленица и хотел „Медите“.

                                                 От ръководството на „УВЕКС“ ЕООД – гр. Сандански.

Публикувана в Новини

        УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

        Във връзка с появилите се спекулации и качена информация в социалните мрежи за качеството на питейната вода, Ви информираме за следното:

       „УВЕКС“ ЕООД редовно и по график извършва необходимите изследвания за качеството на питейната вода. До момента не са констатирани отклонения от изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена  за питейно – битови цели.

        Въпреки това „УВЕКС“ ЕООД инициира съвместно с РЗИ извършване на проверки, при които бе констатирано, че санитарно – охранителните зони на основните водоизточници са в много добро състояние. При взетите проби от пунктове в града остатъчния хлор на водата е в норма  (0,5 – 0,6 mg/l). Съответните проби са изпратени за химичен и микробилогичен анализ.

       Относно слуха, че пречиствателната станция не работи, Ви информираме, че пречиствателната станция  не е спирала да работи и работи с пълен капацитет, тъй като тя е основен източник на водоснабдяване на гр. Сандански и околните села.

       Уважаеми съграждани, при констатирани нередности, Ви молим да сигнализирате на дежурния телефон за да бъдат предприети нужните мерки.

Публикувана в Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

12.09.2023 г.

 

       „УВЕКС“ ЕООД – гр. Сандански, уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на аварийни работи на  12.09.2023 г. /вторник/  до 12.00 ч. ще бъде спряно водоподаването в района на ул. „Христо Смирненски“.

        

                                                 От ръководството на „УВЕКС“ ЕООД – гр. Сандански.

Публикувана в Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

11.09.2023 г.

 

       „УВЕКС“ ЕООД – гр. Сандански, уведомява своите потребители, че във връзка с извършване  на аварийни работи на 11.09.2023г. /понеделник/   до 13.00 ч., ще бъде спряно водоподаването на ул. „Пирин“ (горната част)  и в района на Спортното училище.

    

                                                 От ръководството на „УВЕКС“ ЕООД – гр. Сандански.

Публикувана в Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

05.09.2023 г.

 

       „УВЕКС“ ЕООД – гр. Сандански, уведомява своите потребители, че във връзка с извършване  на аварийни работи на 05.09.2023г. /вторник/   до 16.00 ч., ще бъде спряно водоподаването в района на  бул. „Свобода“,ул. „Борис Сарафов“,  ул. „Охридска“ , ул.  „Яне Сандански“, ул. „Пере Тошев“  и др.

 

    

                                                 От ръководството на „УВЕКС“ ЕООД – гр. Сандански.

Публикувана в Новини

Търсене

Контакти

Дежурни - аварии:
088 77 57 063

[виж всички контакти]