Joomla Templates and Joomla Extensions by zootemplate.Com

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД

Услуги

УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ УВЕКС ЕООД

 1. Работа с хидрочук;
 2. Работа с каналочистачна машина;
 3. Разбиване на стоманобетон с агрегат "Лифтън";
 4. Водочерпане с агрегат "Лифтън" (помпа);
 5. Изкоп с багер земни почви;
 6. Рязане на асфалт и бетон;
 7. Проучване и представяне на изходни данни за проектиране на жилищни сгради;
 8. Проучване и представяне на изходни данни за проектиране на стопански и общественообслужващи сгради;
 9. Съгласуване ПУП, ПР, ПЗ, ПП;
 10. Сключване на предварителен договор за сгради с РЗП до 50 кв.м;
 11. Сключване на предварителен договор за сгради с РЗП над 50 кв.м;
 12. Сключване на окончателен договор за присъединяване към ВиК мрежи;
 13. Откриване на партида на новомонтиран водомер;
 14. Промяна собственост на партида;
 15. Издаване удостоверение на абонат, служебна бележка, дубликат на фактура, справка за партида на абонат;
 16. Възстановяване водоподаването след прекъсване на абоната при условията на чл. 37(1) от ОУ и чл. 41(3), т.1 и т.2 от Наредба №4 / 2004 г.;
 17. Частично изпразване на водопроводната мрежа по искане на клиента за жилищни сгради, за стопански и общественообслужващи;
 18. Транспорт;
 19. Разглеждане и съгласуване на работен (технически) проект за жилищни сгради;
 20. Разглеждане и съгласуване на работен (технически) проект за стопански и обществено обслужващи сгради;
 21. Сключване на договори за заустване на производствени отпадъчни води в канализационната система, съгласно чл. 4(3) от Наредба №7 / 2000 г.

 

Търсене


Контакти

Дежурни - аварии:
088 77 57 063

[виж всички контакти]