Joomla Templates and Joomla Extensions by zootemplate.Com

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД

Разработване и внедряване на Система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на международния стандарт OHSAS 18001

Сряда, 26 Юни 2013 10:53
"Разработване и внедряване на Система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на международния стандарт OHSAS 18001" във връзка с изпълнение на Дейност №4 по проект BG051PO001-1.3.02-0184 "Подобряване условията на труд в УВЕКС ЕООД", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Търсене

Контакти

Дежурни - аварии:
088 77 57 063

[виж всички контакти]