Joomla Templates and Joomla Extensions by zootemplate.Com

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД

обществена поръчка чрез публично състезание с предемет:

Сряда, 19 Февруари 2020 13:18

Доставка на ПЕВП тръби за питейно-битово водоснабдяване от ф20 до ф450мм, ПЕВП фасонни части за челно заваряване от ф90 до ф450 мм, електрозаваряеми фитинги от ф90 до ф400 мм, ПП фасонни части за механична връзка от ф20 до ф110 мм, водовземни скоби за полиетиленови тръби за питейно – битово водоснабдяване от ф63 до ф200 мм, pvc тръби и фитинги за канализация от ф110 до ф500 мм, полиетиленови гофрирани двуслойни тръби и фитинги за канализация от ф160 до ф630 мм“

Търсене

Контакти

Дежурни - аварии:
088 77 57 063

[виж всички контакти]