Joomla Templates and Joomla Extensions by zootemplate.Com

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД

Анализ за състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност

Четвъртък, 24 Януари 2013 11:19

"Анализ за състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност" във връзка с изпълнение на Дейност №2 по проект BG051PO001-1.3.02-0184 "Подобряване условията на труд в УВЕКС ЕООД", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Търсене

Контакти

Дежурни - аварии:
088 77 57 063

[виж всички контакти]