Joomla Templates and Joomla Extensions by zootemplate.Com

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД

Общи условия

Понеделник, 15 Септември 2014 13:40
Публикувана в Новини

„Доставка на ПЕВП тръби за питейно-битово водоснабдяване от ф20 до ф630мм., ПЕВП фасонни части за челно заваряване от ф50 до ф630 мм., електрозаваряеми фитинги от ф25 до ф400 мм., ПП фасонни части за механична връзка от ф20 до ф110 мм.; водовземни скоби за полиетиленови тръби за питейно-битово водоснабдяване от ф20 до ф200 мм.; полиетиленови гофрирани двуслойни тръби за отвеждане на отпадни води от ф125 до ф1200 мм. включително по външен диаметър, PVC тръби за канализация от ф110 до ф500 мм., както и фасонни части за тях.“

Публикувана в профил на купувача
"Сертификация на Система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на международния стандарт OHSAS 18001"  във връзка с постигнати резултати при изпълнение на Дейност №5 по проект BG051PO001-1.3.02-0184 "Подобряване условията на труд в УВЕКС ЕООД", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
Приложение: Документи и сертификати
Публикувана в Новини
"Разработване и внедряване на Система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на международния стандарт OHSAS 18001" във връзка с изпълнение на Дейност №4 по проект BG051PO001-1.3.02-0184 "Подобряване условията на труд в УВЕКС ЕООД", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Публикувана в Новини

"Анализ за състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност" във връзка с изпълнение на Дейност №2 по проект BG051PO001-1.3.02-0184 "Подобряване условията на труд в УВЕКС ЕООД", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Публикувана в Новини
Страница 57 от 57

Търсене

Контакти

Дежурни - аварии:
088 77 57 063

[виж всички контакти]