Joomla Templates and Joomla Extensions by zootemplate.Com

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД
Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на ПЕВП тръби за питейно-битово водоснабдяване от ф25 до ф400мм, ПЕВП фасонни части за челно заваряване от ф140 до ф400 мм, електрозаваряеми фитинги от ф140 до ф225 мм, водовземни скоби за полиетиленови тръби за питейно – битово водоснабдяване от ф63 до ф110 мм, полиетиленови гофрирани двуслойни тръби за отвеждане на отпадни води от ф160 до ф400 мм, включително по външен диаметър, pvc тръби за канализация от ф110 до ф200 мм както и фасонни части за тях“
Публикувана в профил на купувача
 ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА Уведомяваме Ви, че на основание чл. 39, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки, с Решение № 97/20.04.2016 г. на Управителя на „УВЕКС“ ЕООД e прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ПЕВП тръби за питейно-битово водоснабдяване от ф20 до ф630мм, ПЕВП фасонни части за челно заваряване от ф50 до ф630 мм, електрозаваряеми фитинги от ф25 до ф400 мм, ПП фасонни части за механична връзка от ф20 до ф110 мм, водовземни скоби за полиетиленови тръби за питейно – битово водоснабдяване от ф20 до ф200 мм, полиетиленови гофрирани двуслойни тръби за отвеждане на отпадни води от ф125 до ф1200 мм, включително по външен диаметър, pvc тръби за канализация от ф110 до ф500 мм…
Публикувана в профил на купувача
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на ПЕВП тръби за питейно - битово водоснабдяване от ф20 до ф630 мм, ПЕВП фасонни части за челно заваряване от ф50 до ф630 мм, електрозаваряеми фитинги от ф25 до ф400 мм, ПП фасонни части за механична връзка от ф20 до ф110 мм; водовземни скоби за политиленови тръби за питейно - битово водоснабдяване от ф20 до ф200; политиленови гофрирани двуслойни тръби за отвеждане на отпадни води от ф125 до ф1200 мм включително по външен диаметър, pvc тръби за канализация от ф110 до ф500, както и фасонни части за тях"
Публикувана в профил на купувача
На основание чл.14, ал.4, т. 2 от ЗОП във връзка с чл.101а и следващите от ЗОП за откриваме обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на „УВЕКС” ЕООД- гр. Сандански“ Публичната покана е публикувана в РОП на 18.01.2016 г. с ID 9049678
Публикувана в профил на купувача
Страница 2 от 2

Търсене

Контакти

Дежурни - аварии:
088 77 57 063

[виж всички контакти]