Joomla Templates and Joomla Extensions by zootemplate.Com

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД

Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП

Понеделник, 18 Януари 2016 15:31

  На основание чл.14, ал.4, т. 2  от ЗОП във връзка с чл.101а и следващите от ЗОП за откриваме обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна  за персонала на „УВЕКС” ЕООД- гр. Сандански“

 

Публичната покана е публикувана в РОП на 18.01.2016 г. с ID 9049678

Търсене

Контакти

Дежурни - аварии:
088 77 57 063

[виж всички контакти]