Joomla Templates and Joomla Extensions by zootemplate.Com

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД
На 07.06.2017 г. /сряда/ от 08.00 ч. до 16.30 ч. ще бъде спряно водоподаването в селата Вълково, Лебница и Струма, поради извършващи ремонтни работи на довеждащия водопровод.
Публикувана в Новини
УВЕКС“ ЕООД уведомява жителите на община Сандански, че поради започване на ремонтни работи по ул. „Рила“ в участъка от ул. „Стефан Стамболов“ до ул. „Родопи“, ще бъде спряно движението на МПС за период от 30 дни, считано от 29.08.2016 г.
Публикувана в Новини
СЪОБЩЕНИЕ Съгласно чл.18 от НРЦВКУ, „УВЕКС“ ЕООД гр.Сандански публикува предложение до КЕВР за утвърждаване и одобряване на цени . Предлага за утвърждаване следните цени на ВиК услуги за 2017 г.: Цени на ВиК услуги в лв./куб.м(без ДДС) 2017 г. Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 0,771 Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 0,108 Цена за услугата пречистване на отпадъчните води Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. 0,269 Промишлени и стопански степен на замърсяване 1 степен на замърсяване 2 степен на замърсяване 3 Цена за услугата доставяне на вода от ВС Петрич 0,058 Цена за услугата доставяне на вода от ВС Стримон 0,053 Предлагам за одобряване следните цени на ВиК услуги по години за периода…
Публикувана в Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ

Понеделник, 23 Февруари 2015 10:25
Уважаеми клиенти: С настоящето Ви уведомяваме за настъпилата промяна на обслужващата банка и банковата сметка. Считано от 01.03.2015г. "УВЕКС" ЕООД е със следната банкова сметка: Банка: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД Сметка: BG49IABG76481050163700 Банков код: IABGBGSF
Публикувана в Новини
Уважаеми потребители, Уведомяваме Ви, че с Решение № ОУ - 09 от 11.08.2014 г. на ДКЕВР са приети нови Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператора, които са публикувани във вестник "Новинар" в бр.196 (6862) от 21 август 2014 г. и вестник "Струма" в бр.201 (6785) от 30 - 31 август 2014 г. Съгласно чл.11, ал.7 на ЗРВКУ, Общите условия ще влязат в сила от 01.10.2014 г.
Публикувана в Новини
Страница 8 от 8

Търсене

Контакти

Дежурни - аварии:
088 77 57 063

[виж всички контакти]