Печат на тази страница

съобщение 16.06

Вторник, 16 Юни 2020 08:39

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

16.06.2020 г.

 

       „УВЕКС“ ЕООД – гр. Сандански, уведомява своите потребители, че на 16.06.2020г. ще се извършват аварийни работи на уличен водопровод на пл. „Грамос“.

      

                                                  От ръководството на „УВЕКС“ ЕООД – гр. Сандански.