Печат на тази страница

съобщение 12.06.

Петък, 12 Юни 2020 08:20

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

12.06.2020 г.

 

       „УВЕКС“ ЕООД – гр. Сандански, уведомява своите потребители, че на 12.06.2020г. ще се извършват аварийни работи на съществуващо СВО на ул. „Огражден“.

      

                                                  От ръководството на „УВЕКС“ ЕООД – гр. Сандански.