Печат на тази страница

съобщение за нарушено водоподаване 12.12.2019 г.

Четвъртък, 12 Декември 2019 09:56

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

12.12.2019 г.

 

       „УВЕКС“ ЕООД – гр. Сандански, уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на аварийни строително – монтажни работи по водопроводната (канализационната) мрежа на 12.12.2019г. /четвъртък/ до 14.00 ч. водоподаването в района на Висока Зона ще бъде нарушено.

      

      Препоръчваме всички потребители в  района да се запасят с необходимото им количество вода за питейни – битови нужди.

 

 

                                                 От ръководството на „УВЕКС“ ЕООД – гр. Сандански