Печат на тази страница

съобщение за нарушено водоподаване 29.11.2019 г.

Петък, 29 Ноември 2019 08:07

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за нарушено водоподаване

 

       „УВЕКС“ ЕООД – гр. Сандански, уведомява своите потребители, че във връзка с отстраняване аварии на водопроводи от ВС „Сандански“ на  29.11.2019г. /петък/ до 16.00 ч. ще бъде нарушено водоподаването в гр. Сандански.                     

      

      Препоръчваме всички потребители в засегнатите райони да се запасят с необходимото им количество вода за питейни нужди.

 

 

                                     От ръководството на „УВЕКС“ ЕООД – гр. Сандански.