Печат на тази страница

Разработване и внедряване на Система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на международния стандарт OHSAS 18001

Сряда, 26 Юни 2013 10:53
"Разработване и внедряване на Система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на международния стандарт OHSAS 18001" във връзка с изпълнение на Дейност №4 по проект BG051PO001-1.3.02-0184 "Подобряване условията на труд в УВЕКС ЕООД", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.