Joomla Templates and Joomla Extensions by zootemplate.Com

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки с предмет:

 

      „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на „УВЕКС“ ЕООД” – гр. Сандански“.

 

Публикувана в профил на купувача

Доставка на ПЕВП тръби за питейно-битово водоснабдяване от ф20 до ф630мм, ПЕВП фасонни части за челно заваряване от ф50 до ф630 мм,

електрозаваряеми фитинги от ф25 до ф400 мм, ПП фасонни части за механична връзка от ф20 до ф110 мм, водовземни скоби за полиетиленови

тръби за питейно – битово водоснабдяване от ф20 до ф200 мм, полиетиленови гофрирани двуслойни тръби за отвеждане на отпадни води

от ф125 до ф 630 мм, включително по външен диаметър, pvc тръби за канализация от ф110 до ф500 мм както и фасонни части за тях“

Публикувана в профил на купувача

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки с предмет:

Доставка на ПЕВП тръби за питейно-битово водоснабдяване от ф25 до ф400мм, ПЕВП фасонни части за челно заваряване

от ф140 до ф400 мм, електрозаваряеми фитинги от ф140 до ф225 мм,  водовземни скоби за полиетиленови тръби за

питейно – битово водоснабдяване от ф63 до ф110 мм, полиетиленови гофрирани двуслойни тръби за отвеждане на

отпадни води от ф160 до ф400 мм, включително по външен диаметър, pvc тръби за канализация от ф110 до ф200 мм

както и фасонни части за тях“

 

Публикувана в профил на купувача

УВЕКС“ ЕООД уведомява жителите на община Сандански, че поради започване на ремонтни работи по ул. „Рила“

в участъка от ул. „Стефан Стамболов“ до ул. „Родопи“, ще бъде спряно движението на МПС за период от 30 дни,

считано от 29.08.2016 г.

 

Публикувана в Новини

Търсене

Контакти

Дежурни - аварии:
088 77 57 063

[виж всички контакти]