Joomla Templates and Joomla Extensions by zootemplate.Com

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД

  На основание чл.14, ал.4, т. 2  от ЗОП във връзка с чл.101а и следващите от ЗОП за откриваме обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна  за персонала на „УВЕКС” ЕООД- гр. Сандански“

 

Публичната покана е публикувана в РОП на 18.01.2016 г. с ID 9049678

Предсрочно прекратяване на договор

Понеделник, 18 Януари 2016 15:27

 Договора с предмет:„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна  за персонала на „УВЕКС” ЕООД- гр. Сандански“ ,

сключен на 15.06.2015 г.  е предсрочно прекратен, считано от 13.01.2016 г. 

Договаряне без обявление

Вторник, 17 Ноември 2015 15:29

с предмет: "Доставка на автомобилни горива (дизелово гориво и бензин А95) за нуждите на "УВЕКС" ЕООД

Р А З Я С Н Е Н И Е !!!

Сряда, 03 Юни 2015 07:42

До всички участници в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет:

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна  за персонала на „УВЕКС” ЕООД- гр. Сандански“

ОТНОСНО: ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА

     Уважаеми дами и господа,

      Предлаганата цена трябва да бъде формирана по приложения  Образец №2, както следва: В предложената цена на услугата за 1 година, са включени всички разходи по отпечатването, поставянето в индивидуални пликове и доставката на ваучерите за храна до Административната сграда на „УВЕКС” ЕООД, гр.Сандански, ул. „Асен Хадживасилев” №9. Цената на услугата не включва ДДС.

В А Ж Н О !!!

Понеделник, 01 Юни 2015 13:43

В А Ж Н О !!!

До всички участници в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет:

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна  за персонала на „УВЕКС” ЕООД- гр. Сандански“

ОТНОСНО: КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ И ОТВЯРЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ

             Уважаеми дами и господа,

 Поради допусната техническа грешка в документацията и в публичната покана е указан краен  срок за подаване на оферти 16.00 ч. на  05.06.2015 г., трябва да се чете като 16.00 ч. на  09.06.2015 г. и отварянето на офертите е указано, че  ще си извърши на 05.06.2015 г. от 09.00 ч., трябва да се чете като 10.06.2015 г. от 09.00 ч.

 

Страница 1 от 5

Търсене

Контакти

Дежурни - аварии:
088 77 57 063

[виж всички контакти]